വാഴക്കുളം അഗ്രോ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04852989095 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here