തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447342530 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here