പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മെറ്റലൈഫിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8921342507 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here