കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8157854808.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here