കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെസ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെയിലർമാരെയും ഹെൽപ്പർ മാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8547838696.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here