പൂജപ്പുരയിലുള്ള എം.ഡി. ട്രേഡിങ് സെൻററിലേക്ക് പാർട്ട്ടൈമായി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9074573662.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here