ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0460 2203081 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here