തിരൂരിലെ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് കുക്കിനെയും സപ്ലയരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 7034440008.

Leave a Reply