നഗരത്തിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ക്ലീനിങ് സൂപ്പർവൈസർ, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 7902525253,7034150841.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here