ഐ.സി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ്, ഐ.എസ്.സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ (സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ) വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കാം.

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ cisce.org ലും results.cisce.org ഫലം പരിശോധിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ്.എം.എസ് ആയും ഫലം ലഭ്യമാകും. ഈ വർഷം കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐ.സി.എസ്.ഇ, ഐ.എസ്.സി ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂല്യനിർണയത്തിന് പ്രത്യേകം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

എസ്.എം.എസ് ആയി ഫലം മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാകാൻ യൂണിക് ഐ.ഡി നമ്പർ 09248082883 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ്.എം.എസ് അയക്കുക. ICSE/ISC (Unique ID) എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് എസ്.എം.എസ് അയക്കേണ്ടത്. മാർക്ക് ഷീറ്റും പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിലോക്കറിൽ ലഭ്യമാകും.

ഫലം പരിശോധിക്കാൻ ആദ്യം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന Results 2021 എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ICSE അല്ലെങ്കിൽ ISC തെരഞ്ഞെടുക്കുക. യൂണീക് ഐ.ഡി, ഇൻഡക്സ് നമ്പർ, കാപ്ചാ കോഡ് എന്നിവ എന്റർ ചെയ്യണം. തുടർന്ന് Submit ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഫലം ലഭിക്കും. ഇക്കൊല്ലം ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള റീ-ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. കൊവിഡ് മൂലം പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയതിനാലാണിത്.

Leave a Reply