അഫിലിയേറ്റഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ വിവിധ പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കായുള്ള (എസ്.സി, എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ) സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ സെപ്തംബർ 19, 20 തീയ്യതികളിൽ നടക്കും. യോഗ്യതയുള്ളവർ സെപ്തംബർ 16, 17 തീയ്യതികളിൽ അതാത് കോളേജുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ: 0497 2715261, 0497 2715284, 7356948230

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!