കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികകളിൽ രണ്ടു ഒഴിവുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് സെന്റർ ഫോർ Atmospheric Radar research (ACARR)ൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) തസ്‌തികയിൽ ഒരു ഒഴിവും ഉണ്ട്.

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആണ് നിയമനം. www.cusat.ac.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ആയി നവംബർ 30 നകം അപേക്ഷിക്കണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here