സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ 86 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബംഗളൂരുവിലെ ഐഎസ്ആർഒ ഹെഡ് കോട്ടേഴ്സിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻററിൽ ആണ് നിയമനം. ടെക്നീഷ്യൻ, ഡ്രോട്ട്സ്മാൻ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് എന്നേ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ യും സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻറെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 13. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും www.isro.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply