ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ ടൗണിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കാർ പോളിഷിംഗ് സ്റ്റാഫിൻറെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7012499815 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply