കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോളേജിലേക്ക് ബ്യൂട്ടീഷൻ ടീച്ചർ, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ടീച്ചർ, വെബ് ഡിസൈനർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7012254335 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here