എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിലേ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ക്‌ളീനിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8136953475 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here