ഇൻവെസ്റ്റ്നെറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ ജാവ ഡെവലപ്പറെ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടു മുതൽ 10 വർഷം വരെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് അവസരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9658800326 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here