ആർക്കിടെക്റ്റ്, ഇൻറീരിയർ ഡിസൈനർ, ത്രിഡി വിഷ്വലെസർ, സെറ്റ് എൻജിനീയർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here