പരിചയസമ്പന്നനായ കാർ മെക്കാനിക്കിനെ (ഡീസൽ, പെ ട്രോൾ) ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9387123451, 8138081092.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here