നഗരത്തിലേക്ക് അക്രിലിക് ലേസർ കട്ടിങ് ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9349040656.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here