എസ്​.എസ്​.എൽ.സി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായവർക്ക്​ ഫുഡ്​ക്രാഫ്​റ്റ്​ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പരിശീലനം നേടാം. സംസ്​ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിനു കീഴിൽ 13 ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിയാലാണ്​ പഠനാവസരം. പ്രവേശന വിജ്ഞാപനവും പ്രോസ്​പെക്​ടസും www.fcikerala.org ൽ ലഭ്യമാണ്​. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി ആഗസ്​റ്റ്​ 10 വരെ സമർപ്പിക്കാം. ഫുഡ്​ക്രാഫ്​റ്റ്​ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കോഴ്​സുകളും സീറ്റുകളും ചുവടെ: യോഗ്യതപരീക്ഷകളുടെ മെറിറ്റടിസ്​ഥാനത്തിലാണ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​.

തിരുവനന്തപുരം, തൈക്കാട്​ (ഫോൺ: 0471 2728340) ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ -30, ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ്​ 40, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 30.

കൊല്ലം, കടപ്പാക്കട (0474 2767635) ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 40, ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ്​ 40.

കോട്ടയം, കുമാരനല്ലൂർ (0481 2312504) ​ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 20, ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ്​ 40, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 30.

തൊടുപുഴ, മങ്ങാട്ടുകവല (0486 2224601) ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ്​ 50, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 60, ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 20.

ചേർത്തല (0478 2817234) ഫുഡ്​ ആൻഡ്​​ ബിവറേജ്​ സർവിസ്​ 40, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 40.

കളമ​ശ്ശേരി ആലുവ (0484 2558385) ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 40, ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ്​ 80, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 80, ബേക്കറി ആൻഡ്​ കൺഫെക്​ഷനറി 40, ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപറേഷൻ 40, കേറ്ററിങ്​​ ആൻഡ്​ ഫുഡ് ​പ്രിസർവേഷൻ 30.

തൃശൂർ, പൂത്തോൾ (0487 2384253) ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ് 40, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 40, ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപറേഷൻ 30, ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 30.

മലപ്പുറം, പെരിന്തൽമണ്ണ (0493 3295733) ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ് 40, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 40, ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 30, ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപറേഷൻ 30.

തിരൂർ (0494 2430802) ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 20, ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ് 40, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 40.

കോഴിക്കോട്​ സിവിൽ സ്​റ്റേഷൻ (0495 2372131) ​ഫ്രണ്ട്​ ഓഫിസ്​ ഓപറേഷൻ 20, ഫുഡ്​ ആൻഡ്​ ബിവറേജ്​ സർവിസ് 30, ഫുഡ്​ പ്രൊഡക്​ഷൻ 30.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here