താനാളൂര്‍ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇവനിംഗ് ഒ.പി നടത്തുന്നതിനായി ഡോക്ടറേയും ഫാര്‍മസിസ്റ്റിനേയും നിയമിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ജനുവരി മൂന്നിന് രാവിലെ 11 ന് താനാളൂര്‍ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില്‍ അസ്സല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജറാകണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here