കിള്ളിപ്പാലം അട്ടക്കുളങ്ങര ബൈപ്പാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9447205226.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here