തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9746080578, രാവിലെ 9-നും വൈകീട്ട് 7-നും ഇടയിൽ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here