വിശ്വദീപ്തി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസറ്റിയുടെ കോഴിക്കോട്, വടകര, കുറ്റ്യാടി ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, അസിസ്റ്റൻറ് സയിൽസ് മാനേജർ, സയിൽസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡൈ്വസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] ലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here