കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ലാബിലേക്ക് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടൻറ്, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അഡ്മിൻ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7034670302 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply